AKT bo'yicha Attestatsiya

O’zR VM 2011 yil 27 oktabrd?gi 289-sonli Q?R?RI “Davlat va ho`jalik boshqaruvi, mahalliy davlat hokimiyati organlari hodimlarining malakasi va ko`nikmalarini oshirishga doir qo`shimcha chora-tadbirlar hamda ularni ishda komp'yuter tehnikasi va axborot-kommunikatsiya tehnologiyalaridan foydalanish yuzasidan attestatsiyadan o`tkazish tartibi to`g`risida” Qarorning 1-ilovasi, 2-ilovadagi nizomning 1-, 2-, 3- ilovasi, 3-ilovasi

Close