Darsliklarning ijara narxlari

2015/2016 o'quv yilida umumta'lim maktablarini darsliklar bilan ta'minlash ijara tizimiga kiritilgan darsliklar ijara to'plamiga belgilangan yagona to'lov miqdori:

 

Ta'lim O'ZBEK  tilida olib boriladigan maktablar uchun darsliklar ijara to'plamiga belgilangan yagona ijara to'lov miqdori;

Ta'lim TOJIK  tilida olib boriladigan maktablar uchun darsliklar ijara to'plamiga belgilangan yagona ijara to'lov miqdori;

Ta'lim QORAQALPOQ  tilida olib boriladigan maktablar uchun darsliklar ijara to'plamiga belgilangan yagona ijara to'lov miqdori;

Ta'lim RUS  tilida olib boriladigan maktablar uchun darsliklar ijara to'plamiga belgilangan yagona ijara to'lov miqdori;

Ta'lim TURKMAN  tilida olib boriladigan maktablar uchun darsliklar ijara to'plamiga belgilangan yagona ijara to'lov miqdori;

Ta'lim QIRG'IZ  tilida olib boriladigan maktablar uchun darsliklar ijara to'plamiga belgilangan yagona ijara to'lov miqdori;

Ta'lim QOZOQ  tilida olib boriladigan maktablar uchun darsliklar ijara to'plamiga belgilangan yagona ijara to'lov miqdori;

Close