Umumta`lim Maktablari

 

T/r Maktab nomi O'quvchilar soni Manzili Telefoni
1. umumiy o`rta ta`lim maktabi 571 Baliqchi tumani, Baliqchi qishlog`i, Eski markaz MFY 83743232188
2. umumiy o`rta ta`lim maktabi 688 Baliqchi tumani, Baliqchi qishlog`i, O`rtaqo`rg`on MFY 85905282408
3. umumiy o`rta ta`lim maktabi 505 Baliqchi tumani, Baliqchi qishlog`i, Qo`rg`on MFY
4 umumiy o`rta ta`lim maktabi 717 Baliqchi tumani, Baliqchi qishlog`i, Guravon MFY 83743232419
5 umumiy o`rta ta`lim maktabi 662 Baliqchi tumani, Baliqchi qishlog`i, O`rmonbek MFY
6. umumiy o`rta ta`lim maktabi 1078 Baliqchi tumani, Baliqchi qishlog`i, OlimbekKFY Olimbek MFY 200-56-23
7. umumiy o`rta ta`lim maktabi 722 Baliqchi tumani, Baliqchi qishlog`i, Sheralichek MFY
8. umumiy o`rta ta`lim maktabi 534 Baliqchi tumani, Guliston QFY 200-56-05
9. umumiy o`rta ta`lim maktabi 1078 Baliqchi tumani, Baliqchi qishlog`i, OlimbekKFY Olimbek MFY 200-56-23
10. maxsus maktab internat 234 Baliqchi tumani Polvonk`ol MFY 200-54-14
11. umumiy o`rta ta`lim maktabi 591 Baliqchi tumani, Olimbek qishlog`i, PolvonkulMFY 200-55-76
12. umumiy o`rta ta`lim maktabi 386 Baliqchi tumani, Baliqchi qishlog`i, Eshonchek MFY 2005594
13. umumiy o`rta ta`lim maktabi 340 Baliqchi tumani, Buston qishlog`i, Alchazor MFY 200-56-03
14. umumiy o`rta ta`lim maktabi 424 Baliqchi tumani, Baliqchi qishlog`i, Bo`ston KFY Bo`ston MFY 874323 12 83
15. umumiy o`rta ta`lim maktabi 975 Baliqchi tumani, Baliqchi qishlog`i, Markaz MFY 3232065
16. umumiy o`rta ta`lim maktabi 175 Baliqchi tumani, Olimbek QFY, Do`ngsaroy MFY
17. umumiy o`rta ta`lim maktabi 389 Baliqchi tumani, Baliqchi qishlog`i, Fayziobod MFY 2005603
18. ?????? ???? ?????? ??????? 383 Baliqchi tumani Ergasheva MFY
19. umumiy o`rta ta`lim maktabi 265 Baliqchi tumani, Baliqchi qishlog`i, Mirzaboshichek MFY
20. umumiy o`rta ta`lim maktabi 501 Baliqchi tumani, O`rmonbek KFY O`rmonbek MFY
21. umumiy o`rta ta`lim maktabi 329 Baliqchi tumani, Buston qishlog`i, Zhartepa MFY 4128570
22. umumiy o`rta ta`lim maktabi 687 Baliqchi tumani, Siza KFY, Mallachek MFY
23. umumiy o`rta ta`lim maktabi 481 Baliqchi tumani, Eskixakkulobod KFY, Yangi xaet MFY 9916850
24. umumiy o`rta ta`lim maktabi 482 Baliqchi tumani, Eskixakulobod qishlog`i, Dogiston MFY 5482436
25. umumiy o`rta ta`lim maktabi 505 Baliqchi tumani, Eskixaquobod KFY Sirmoq MFY 2650593
26. umumiy o`rta ta`lim maktabi 544 Baliqchi tumani, Eskixakulobod KFY, Tulkiobod MFY 998742501849
27. umumiy o`rta ta`lim maktabi 308 Baliqchi tumani, Siza qishlog`i, Nasirdinobod MFY 200-56-02
28. umumiy o`rta ta`lim maktabi 438 Baliqchi tumani, Siza KFY, Yangi kishlok MFY 2005586
29. umumiy o`rta ta`lim maktabi 299 Baliqchi tumani, Eski Xakulobod QFY Tovuldi MFY +99874 588-99-98
30. umumiy o`rta ta`lim maktabi 235 Baliqchi tumani, Buston QFY, Zhartepa MFY
31. umumiy o`rta ta`lim maktabi 238 Baliqchi tumani, Siza KFY, Siza MFY 2005586
32. umumiy o`rta ta`lim maktabi 405 Baliqchi tumani, Oxunboboev KFY,Tumor MFY
33. umumiy o`rta ta`lim maktabi 208 Baliqchi tumani, Balikchi KFY,Kattabulok MFY
34. umumiy o`rta ta`lim maktabi 471 Baliqchi tumani, Balikchi KFY,Okkurgon MFY
35. umumiy o`rta ta`lim maktabi 471 Baliqchi tumani, Balikchi KFY,Okkurgon MFY
36. umumiy o`rta ta`lim maktabi 793 Baliqchi tumani, Oxunboboev KFY, Kiyali MFY
37. umumiy o`rta ta`lim maktabi 378 Baliqchi tumani, Oxunboboev KFY,Botir MFY
38. umumiy o`rta ta`lim maktabi 311 Baliqchi tumani, Oxunboboev QFY, Maslaxat MFY 2005607
39. umumiy o`rta ta`lim maktabi 1228 Baliqchi tumani, Oxunboboev KFY, Chinobod MFY 85905282408
40. umumiy o`rta ta`lim maktabi 501 Baliqchi tumani, Xuzhaobod KFY, KaxramonMFY
41. umumiy o`rta ta`lim maktabi 353 Baliqchi tumani, Chinobod KFY,Balikchi MFY 3221638
42. umumiy o`rta ta`lim maktabi 378 Baliqchi tumani, Baliqchi QFY, Go`ravon MFY 9917264
43. umumiy o`rta ta`lim maktabi 717 Baliqchi tumani Qumtepa MFY 323-24-19
44. umumiy o`rta ta`lim maktabi 679 Baliqchi tumani, Xshchzhabod qishlog`i,
45. umumiy o`rta ta`lim maktabi 711 Baliqchi tumani Siza MFY 2667621
46. umumiy o`rta ta`lim maktabi 204 Baliqchi tumani Yettiqashqa MFY
47. umumiy o`rta ta`lim maktabi 299 Baliqchi tumani, Olimbek QFY, Zulofikor MFY
48. umumiy o`rta ta`lim maktabi 257 Baliqchi tumani, Bo`ston KFY Alchazor MFY ,
49. umumiy o`rta ta`lim maktabi 308 Baliqchi tumani Eskixaqulobod MFY 2005581
50. umumiy o`rta ta`lim maktabi 663 Baliqchi tumani, Islomobod MFY yo`q
51. umumiy o`rta ta`lim maktabi 201 Eskixakulobod KFY
52. umumiy o`rta ta`lim maktabi 195 Baliqchi tumani, Olimbek QFY, Mukum MFY

 

Close