Metodik tavsiyalar

Ingliz tili o`qituvchilari uchun Britaniya kengashi tomonidan taqdim etilgan qo`shimcha elektron resurslar

"Iqtisodiy bilim  asoslari" fani  bo`yicha  fan  oyligini o`tkazish yuzasidan metodik tavsiyalar

Geografiya  fani bo`yicha fan oyligini o`tkazish yuzasidan metodik tavsiyalar

 

Mustaqillik bayrami va darsini o`tkazish bo`yicha metodik tavsiyalar


Navoiy shahar 11-davlat ixtisoslashtirilgan umumta`lim maktabi geografiya fani o`qituvchisi Abdiyev Rustam Ablakulovichning “Yilning eng yaxshi fan o`qituvchisi”  ko`rik-tanlovining shahar bosqichida 5-sinflar uchun “Yerning Quyush atrofida aylanishi” mavzusida tayyorlagan  bir soatlik dars ishlanmasi


"Galogenlarning davriy jadvaldagi o`rni. Atom tuzilishi. III chorak" mavzusida 8-sinf kimyo fanidan dars ishlanmasi


Maktabgacha ta'lim xodimlarining An'anaviy avgust kengashlari sho'ba va yalpi yig`ilishlarini tashkil etish hamda o`tkazish bo`yicha metodik tavsiyalar metodik tavsiyalar


Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo`yiladigan  davlat talablari


“Mustaqil yurt farzandi, Ona-Vatan seni chorlaydi” nomli umumta’lim maktablarida o‘tkaziladigan “So‘nggi qo‘ng‘iroq” tadbiri bo‘yicha tavsiya


9-may - Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o`tkaziladigan tadbir ssenariysi


Respublika oromgohlarida bolalarning dam olishini tashkil  etish va sog`lomlashtirish KONSEPSIYASI


Milliy istiqlol g`oyasi va ma'naviyat asoslari fani 9-sinf  uchun Ma'naviyat qo`rg`oni mavzusi  III chorak  19-dars metodik qo`llanma


"Tejamkorlik saboqlari" o`quv-tarbiyaviy mashg`ulotlari dasturi


“Umumiy o`rta ta`lim mazmunini modernizatsiyalashning didaktik parametrlari   va strategiyasini belgilash” XT – F2-003 fundamental tadqiqot loyihasining annotasiyasi


Badiiy – estetik ta`limning yangi mazmunini shakllantirishning didaktik asoslari (oliy musiqiy hamda maktabdan tashqari ta'lim misolida)" nomli   ITD - 1 - 19 raqamli ilmiy loyihaning annotasiyasi


“Huquqbuzarlikka moyil yoshlarning deviant xatti-harakatini pedagogik profilaktikasida muammo doirasini minimallashtirish” amaliy loyihasi annatasiyasi


“Fanlar chuqurlashtirilib o`qitiladigan sinflarda ta`limni tashkil etish texnologiyasi” innovasion loyihasi annotasiyasi


Fransuz tili fanidan 6-sinflar uchun  "Aimons et prote`geons la nature !" mavzusida dars ishlanmasi

"Hayot xavfsizligi asoslari" kursidan "Olov-yong`in manbai" mavzusidagi dars ishlanmasi


"Hayot xavfsizligi asoslari" kursi bo`yicha 5-sinf geografiya fanidan dars ishlanmasi


Ona tili fanidan 9-sinf uchun Mavzu:”Ko`chirm? g?pli qo`shm? g?pl?rd? tinish b?lgil?rining qo`ll?nishi”.  darslik ishlanmalari


BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTINING KORRUPSIYAGA QARSHI KONVENSIYASI


Fransuz tilidan dars ishlanmalari ("Mustaqillik darsi" 5-9-sinflar uchun)


"O`zbek tili va umuminsoniy qadriyatlar" nomli metodik materiallar


"Ixtisoslashtirilgan davlat umumta`lim muassasalarining optimallashtirilgan o`quv reja va dasturlarining o`zgarishlari yuzasidan tavsiya" nomli metodik materiallar

Biologiya fanidan 1 soatlik dars ishlanmalari (7 sinf Mavzu: Suvda ham quruqlikda yashov?hilarning xilma-xilligi va ahamiyati.)


Ingliz tilidan uchun dars ishlanmalari    (7-sinf "Salomatlik")


Ona tili fanidan  dars ishlanmalar (6-sinf "Sifatlarning yasalishi")


Nemis tili fanidan  dars ishlanmalari (6-7-sinf "Im Supermarkt" - "C????????????" , "Kranheiten und Koerperteile"- "Kasallik va tana a`zolari)


"Dars - muqaddas" nomli tavsiyalar to`plami  (lotin alifbosidagi shakli)      (kiril alifbosidagi shakli)


"Buyuk va muaddassan, mustaqil Vatan!"  ("1 sentyabr -Mustaqillik kuni"  umumxalq bayramini o`tkazish bo`yicha metodik tavsiya)


Geografiya fanidan o‘zlashtirilishi qiyin bo‘lgan mavzular bo‘yicha ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida yozilgan dars ishlanmalar               ( V-sinf)


Yozgi sog`lomlashtirish oromgohlari tashkilotchilari uchun uslubiy  tavsiya


Umumiy o`rta ta`lim maktablarida "So`nggi qo`ng`iroq" tadbirini o`tkazish bo`yicha tavsiya


Yoshlar tarbiyasida kitob va kitobxonlikning ahamiyati (maqola)


MS Excel dasturida diagramma va grafiklarni tahrirlash (dars ishlanmasi, 8-sinf)
Web-sahifaga ro‘yxat joylashtirish (dars ishlanmasi, 9-sinf )


"Navro`z - Ogahiy ta`rifida " (maqola)


Ikkilangan burchakning sinusi va kosinusi mavzusiga doir misollar yechish


Ta'lim muassasalarida "Prezident archasi" bayram tadbirlarini tashkil etish bo`yicha tavsiya


O`zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning "Jahon moliyaviy - iqtisodiy inqirozi, O`zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo`llari va choralari" nomli kitobini ta'lim muassasalarida o`rganish bo`yicha metodik qo`llanma


Umumiy o`rta ta'lim maktablarida biologiya fanidan laboratoriya va amaliy mashg`ulotlarni o`tkazish bo`yicha uslubiy qo`llanma


Ta`limda innovatsion texnologiyalarni qo`llash (Fizika fani misolida)


""Davlat tili haqida"gi Qonun - amalda" (Ta`lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda til bayramlarini o`tkazish yuzasidan  tavsiyalar)


Umumta`lim muassasalarida hujjatlarni rasmiylashtirish uchun zarur shakllar
Xalq ta`limi xodimlarining avgust kengashlarini tashkil etish bo`yicha tavsiyalar

Fan va yo‘nalishlar bo‘yicha sho‘ba yig‘ilishlarini o‘tkazish yuzasidan tavsiya
Maktabdan tashqari ta`lim muassasalari xodimlarining avgust kengashlarini o`tkazish yuzasidan tavsiyalar

Maxsus ta’lim muassasalarida Avgust kengashlarini o‘tkazish yuzasidan tavsiyalar
“Ilg`or pedagogik texnologiyalar va ularni amalda qo`llash ” fanidan ma`ruzalar matni ( 1-qism), (2-qism),  (3-qism), (4-qism)

B?rch? t?`lim tizimid?gi mu?ss?s?l?rning bin? v? insh??tl?rini s?ql?nishi v? ul?rg? t?xnik xizm?t ko’rs?tish bo’yich? yo’riqn?m?

T?`lim mu?ss?s?l?rid?gi m?b?l`, o’quv-l?b?r?t?riya ?sb?b-uskun?l?ri, k?mp`yut?r t?xnik?si, sp?rt ?nj?ml?ri v? b?shq? inv?nt?rl?rd?n s?m?r?li f?yd?l?nish h?md? ul?rni s?ql?sh to’g`risid?  yo’riqn?m?

Close