Ochiq darslar o'qituvchi salohiyatini belgilaydi.

Ochiq darslar o'qituvchi salohiyatini belgilaydi.

Ochiq darslar o’qituvchi salohiyatini belgilaydi.

Baliqchi tumanidagi 43-umumiy o'rta maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Xojieva Odinaxonning matematika fanidan “Ifodalarni taqqoslash” mavzusida bir soatlik ochiq darsi o'tdi.
Darsning asosiy maqsadi ta'limiy jihatdan o'quvchilarni matematika faniga qiziqtirish, mavzu to'g'risida tushuncha berish, bilim va malakasini oshirish bo'lsa, tarbiyaviy tomondan o'quvchilarni mustaqillikka o'rgatish, erkin fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratildi.

432

Close